תקנון סופר ארלוזורוב

 

 1. ברוכים הבאים לאתר סופר ארלוזורוב. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון סופר ארלוזורוב המפורט להלן. 

 1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון חינם 04-8674094.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

 1. אתר סופר ארלוזורוב הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “אתר, סופר ארלוזורוב “). האתר מנוהל ע”י סופר ארלוזורוב מרחוב ארלוזורוב 3א’ ,חיפה , (להלן: ” סופר ארלוזורוב “) במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.
 1. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר סופר ארלוזורוביהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד סופר ארלוזורוב ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של סופר ארלוזורוב על פי תקנון זה.
 1. השירות שניתן במסגרת סופר ארלוזורוב מוענק בתחומי העיר חיפה והקריות.
 2. אספקת מוצרים שנרכשו בסופר ארלוזורוב אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 3. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.
 4. סופר ארלוזורוב שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי סופר ארלוזורוב בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בסופר ארלוזורוב לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 5. סופר ארלוזורוב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות אתר סופר ארלוזורוב וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 6. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

“המוצרים”

 1. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בסופר ארלוזורוב ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”.
 2. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “מוצרים להזמנה”).
 3. סופר ארלוזורוב אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר סופר ארלוזורוב. סופר ארלוזורוב רשאי לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.
 4. אופן הצגת המוצרים באתר סופר ארלוזורוב יקבע על ידי סופר ארלוזורוב מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את סופר ארלוזורוב.
 5. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל”עגלת הקניות” גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של “בקרוב” או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג “בקרוב” או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ”ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, סופר ארלוזורוב תהא רשאי לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ”י שיקול דעתו גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.
 6. במסגרת הרכישה באתר סופר ארלוזורוב, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של סופר ארלוזורוב.

המחירים

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר סופר ארלוזורובהינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר סופר ארלוזורוב ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. סופר ארלוזורוב תהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 2. בכל הנוגע למכירות אתר סופר ארלוזורובהמתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא”ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר סופר ארלוזורובאינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסופר ארלוזורוב מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר אתר סופר ארלוזורוב ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת סופר ארלוזורוב על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט סופר ארלוזורוב וניתנים לבירור לפני ההזמנה.
 3. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ”י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.
 4. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

 1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.
 2. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “המשך לתשלום”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

 1. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לסופר ארלוזורוב לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.
 1. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת סופר ארלוזורובוכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”דף הקופה”.
 2. סופר ארלוזורוב שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות בסופר ארלוזורובוזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי שירות סופר ארלוזורוב אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.
 2. על אף האמור לעיל סופר ארלוזורוב שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בסופר ארלוזורוב בעת מועד האספקה.

שעות פעילות סופר ארלוזורוב

 1. הקלדה של הזמנה באתר סופר ארלוזורוב אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.
 2. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתו של סופר ארלוזורוב, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א’ – ה’ עד השעה 15:00, בימי שישי וערבי חג עד השעה 09:00. או עד 5 שעות ממועד האספקה.
 3. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

31.1  ימים א’ – ה’ : 22:00 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד עשר בלילה).

31.2 יום ו’ וערבי חג : 15:00- 08:00 (משמונה בבוקר ועד שלוש אחה”צ).

 1. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות וסופר ארלוזורוב אינו מחויב למועדים אלה.

דמי משלוח

 1. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או באמצעות הזמנה בפקסימיליה ו/או שליחת הזמנה דרך אתר הקניות סופר ארלוזורוב.

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 30 ש”ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 750 ש”ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 750 ש”ח יהיו בסך 10 ₪ בלבד.

 1. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 750 ש”ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 30 ש”ח בנוסף לסכום הקניה.

34.1 דמי משלוח בגין מוצרים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים הינו כמפורט בסעיף 69.

34.2 מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

דמי שירות בגין איסוף עצמי

 1. סופר ארלוזורוב שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתו ואינו מתחייב להודיע מראש על השינוי.

בנוסף למחירי המוצרים ,יחויב הלקוח בדמי שירות בסך 15 ש”ח, בגין מוצרים אשר כאמור לא מבוצע שילוח לבית הלקוח בגינם, בסך כולל של עד 750 ש”ח, במסגרת הזמנה אחת. דמי השירות בגין המוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 750 ש”ח יהיו בסך 10 ש”ח.

 1. דמי השירות יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום איסוף המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 750 ש”ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יחויב החשבון בדמי שירות בסך 15 ש”ח בנוסף לסכום הקניה.
 2. סופר ארלוזורוב שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתו ואינו מתחייב להודיע מראש על השינוי.

אספקה

38.מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וסופר ארלוזורוב שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליו עפ”י שיקול דעתו הבלעדי.

 1. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת “חלון הזמנים” שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל “חלון זמן” יהיה באורך של שלוש שעות או בכל אורך אחר שיקבע על ידי סופר ארלוזורוב. מובהר כי סופר ארלוזורוב יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 2. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.
 3. סופר ארלוזורוב ישתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סופר ארלוזורוב אינו מתחייב לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סופר ארלוזורוב בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. סופר ארלוזורוב יספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 15 לעיל.
 4. סופר ארלוזורוב לא יגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
 5. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 23 לעיל.
 6. אי עמידת סופר ארלוזורוב במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל סופר ארלוזורוב בגין האספקה. סופר ארלוזורוב יפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.
 7. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי סופר ארלוזורוב.

בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במחשבי סופר ארלוזורוב יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי סופר ארלוזורוב.

החזרת מוצרים

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים בסופר ארלוזורוב במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).
 2. במידה וסופר ארלוזורוב יחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר).

ככל שיחליט סופר ארלוזורוב להעניק ללקוחותיו מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות אתר סופר ארלוזורוב בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, וסופר ארלוזורוב יהיה רשאי להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ביטול / שינוי הזמנה

 1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה או בימים א’ – ה’ עד השעה 15:00, בימי שישי וערבי חג עד השעה 09:00. כאמור בסעיף 30 לעיל.
 2. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.
 3. סופר ארלוזורוב תהא רשאי לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
 4. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 28 ימים מיום אספקת המוצר.
 5. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות סופר ארלוזורוב כפי שתהא מעת לעת.

רכישה טלפונית או באמצעות פקסימיליה

 1. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בסופר ארלוזורוב יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח לסופר ארלוזורוב והן באמצעות תקשורת פקסימיליה.

למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או באמצעות הזמנה בפקסימיליה.

 1. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו 04-8674094 (לעיל ולהלן: “מוקד שרות לקוחות”).
 2. מספר הפקסימיליה לביצוע הזמנה באמצעות תקשורת פקסימיליה הינו: 04-8674094.
 3. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

הערות למוצר

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 3. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 4. התמונות הינן להמחשה בלבד.
 5. תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר.

אחריות

 1. סופר ארלוזורוב אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח סופר ארלוזורוב ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בסופר ארלוזורוב ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר סופר ארלוזורוב כד’.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לסופר ארלוזורוב ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 3. הלקוח פוטר את סופר ארלוזורוב מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. סופר ארלוזורוב לא תהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתו, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
 5. סופר ארלוזורוב לא תהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 6. סופר ארלוזורוב לא תהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בסופר ארלוזורוב ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לסופר ארלוזורוב או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא סופר ארלוזורוב בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין סופר ארלוזורוב במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. סופר ארלוזורוב והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בחיפה בלבד.

אבטחת האתר 

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

73.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

73.2  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

73.3  שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

סופר ארלוזורוב תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות

74. בהצטרפותו לשירותי האתר, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של סופר ארלוזורוב לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, סופר ארלוזורוב תהא רשאי, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתו של סופר ארלוזורוב.

 1. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לסופר ארלוזורוב בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 2. סופר ארלוזורוב תהא רשאי להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של סופר ארלוזורוב באתר 

77. הקניין הרוחני בסופר ארלוזורוב בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סופר ארלוזורוב, או של צדדים שלישיים שסופר ארלוזורוב קיבל מהם רישיון שימוש כדין.

 1. סופר ארלוזורוב שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 2. השם סופר ארלוזורוב ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של סופר ארלוזורוב הם בבעלות מלאה ובלעדית של סופר ארלוזורוב, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 3. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסופר ארלוזורוב.